Willis, Rev. Eliakim; Willis, Martha; Willis, Lydia