Browse All

Massachusetts
1688/9
Hooper, James
Boston
Massachusetts
1721
Hooton, John
Boston
Massachusetts
1714
Hough, William
Boston
Massachusetts
1714
Hough, William
Boston
Massachusetts
1714
Hough, William
Boston
Massachusetts
1714
Hough, William
Boston
Massachusetts
1682
Hunt, Richard
Boston
Massachusetts
1784
Hurd, John Jr.
Boston
Massachusetts
1680
Hutson, Capt. William
Boston
Massachusetts
1678
Ingles, Joanna
Boston
Massachusetts
1719
Ingraham, Henry
Boston
Massachusetts
circa 1757
Jackson, Family
Boston
Massachusetts
1779
Jenkins, Charles
Boston
Massachusetts
1779
Jenkins, Charles
Boston
Massachusetts
1747
Jenkins, Elizabeth
Boston
Massachusetts
1747
Jenkins, Elizabeth
Boston
Massachusetts
1768
Jennys, Richard
Boston
Massachusetts
1768
Jennys, Richard
Boston
Massachusetts
1686/7
Kaind, Artur
Boston
Massachusetts
1686/7
Kaind, Artur
Boston
Massachusetts
1709
Keats, Elizabeth
Boston
Massachusetts
1708
Kellon, Thomas
Boston
Massachusetts
1708
Kellon, Thomas
Boston
Massachusetts
1691
Kent, William
Boston
Massachusetts
1694
Kilcup, Ann
Boston
Massachusetts
1694
Kilcup, Ann
Boston
Massachusetts
1715
Lake, Lancelot
Boston
Massachusetts
1676
Lake, Thomas
Boston
Massachusetts
1774
Lamb, James
Boston
Massachusetts
1807
Landigran, James
Boston
Massachusetts
1807
Landigran, James
Boston
Massachusetts
1711
Lanyon, Thomas
Boston
Massachusetts
1774
Lasinby, Joseph
Boston
Massachusetts
1717
Lawson, Jeanet
Boston
Massachusetts
1775
Lehr, Christopher
Boston
Massachusetts
1775
Lehr, Christopher
Boston
Massachusetts
1755
Lepear, Esther
Boston
Massachusetts
circa 1700
Leveret, Sarah
Boston
Massachusetts
circa 1679
Leverett, Family
Boston
Massachusetts
1711
Lindall, Nathaniell
Boston
Massachusetts
1752
Loring, Jonathan
Boston
Massachusetts
1752
Loring, Jonathan
Boston
Massachusetts
1745
Loring, Susannah
Boston
Massachusetts
1705
MacCarty, Thaddeus
Boston
Massachusetts
1705
MacCarty, Thaddeus
Boston
Massachusetts
1705
MacCarty, Thaddeus
Boston
Massachusetts
1705
MacCarty, Thaddeus
Boston
Massachusetts
1710
Mackintoshe, Lt. John
Boston
Massachusetts
1710
Mackintoshe, Lt. John
Boston
Massachusetts
1770
Malcom, Ann
Boston